Anfs

Öppettider och avgifter

Förskola ska erbjudas i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete eller studier eller barnets eget behov. Förskolans ramtid är 06.30-16.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Beslut om öppettider fastställs utifrån föräldrars önskemål om den dagliga vistelsetiden för respektive barn. Deltidsvistelse kan tillämpas. Alternativ omsorg erbjuds då vi har stängt under studiedagar, konferenser och andra personalmöten

Förskolebarn vars förälder är föräldraledig enligt föräldraledighetslagen för vård av nyfött syskon, har rätt till plats om max 30 timmar per vecka fördelade under 4 eller 5 dagar och mellan klockan 8–9 och 14–16. Förläggningen av tiden regleras terminsvis. Förändringen träder i kraft en månad efter barnets födsel.

Förskoleavgiften är gemensam för kommunala och fristående förskolor i Stockholm stad, vi tar inga andra avgifter.

Läs mer på www.stockholm.se/forskolaSkola/forskola

 

Kunskap, kreativitet

skapande, framgång

Alla Nationers Fria Skola

Vårholmsbackarna 100, 127 44Skärholmen
Tlfn: 08-464 93 85   |   Fax: 08-464 93 84   |   info@anfs.se

 

Förskola Humlan

Vårholmsbackarna 100, 127 44 Skärholmen
Tlfn: 08-464 93 87, 08-7403560   |   info@anfs.se

Alla Nationers Fria skola