Anfs

Om förskolan

Glada och meningsfulla dagar

Förskolan Humlan präglas av en atmosfär fylld av värme, glädje och engagemang. Vi lägger stor vikt vid att ge våra barn och föräldrar ett bra bemötande. Alla är viktiga och förtjänar att få respekt för sina åsikter. Vår strävan är att skapa glädje och meningsfullhet för varje barn på vår förskola. Det gör vi genom att vara goda förebilder och närvarande pedagoger.Vi följer barnens intressen och tror på barnen- att de själva kan söka sin kunskap med engagerade pedagoger som stöd. Med rätt uppmuntran kan barnets intresse "smitta av sig" på andra barn och vuxna. Detta intresse kan sedan mynna ut i att en hel avdelning fördjupar sig kring ett temaarbete under ett läsår. Exempel på teman kan vara vatten, rymden och skogen. Det ska vara roligt att lära!

Nära kontakt med hemmet

Föräldrarna är vår mest betydelsefulla samarbetspartner. Det är viktigt att vi lär känna varandra och att vi har en bra daglig kommunikation om hur det går för deras barn på förskolan. En god relation är bra för barnets utveckling och länkar ihop förskolans värld med hemmet. Våra föräldrar ska ha en god inblick i vad som händer  och känna sig delaktiga i verksamheten här på Humlan. Förskolan ligger nära naturområden med två stora lekparker alldeles invid förskolebyggnaden. Vi har tre åldersindelade barngrupper. Nyckelpigan 1-2 år, Fjärilen 3-5 år och Myran 3-5 år.  

 

Aktiviteter 

FSK1

På Humlan har vi minst en uteaktivitet per dag. Vi vistas mycket ute i närområdet bland våra skogar, vatten och lekparker. Vi delar ofta in barnen i mindre grupper vilket gynnar både trivsel och lärande.  Respekt för allt levande och vår närmiljö är viktigt för oss

 

Fsk2

Matematik ute. Vi arbetar med sorteringsövningar, antal, längd och vikt.


Fsk3

Pedagogerna på Humlan har ett medforskande arbetssätt. Vi undersöker och upptäcker tillsammans. Det vi inte vet tar vi reda på . Ofta leder barnens upptäckarlusta till ett helt projekt som kan sträcka sig under en hel termin.


Fsk4

På Humlan erbjuder vi ett rikt utbud avmateriel för bygg och konstruktion. Här får barnen utlopp för sin fantasi och bygger hela lekvärlda


Fsk5

Stadsdelen erbjuder ett rikt kulturutbud som vi ofta tar del av. Vi på Humlan besöker gärna biblioteket - både för att låna böcker, titta på teater och delta i work-shops

 

Fsk6

På Humlan skapar vi både med olika materiel och redskap.Vi tar gärna in materiel från naturen och använder under våra skapandeaktiviteter.

 

 

Kunskap, kreativitet

skapande, framgång

Alla Nationers Fria Skola

Vårholmsbackarna 100, 127 44Skärholmen
Tlfn: 08-464 93 85   |   Fax: 08-464 93 84   |   info@anfs.se

 

Förskola Humlan

Vårholmsbackarna 100, 127 44 Skärholmen
Tlfn: 08-464 93 87, 08-7403560   |   info@anfs.se

Alla Nationers Fria skola