Anfs

Rutiner för synpunkts- och klagomålshantering

Vår grund är att följa upp och förbättra förskolans verksamhet utifrån föräldrars inflytande och alltid med barnen i fokus.

 

Vi vill gärna att vårdnadshavare framför sina synpunkter till oss, på så sätt har vi möjlighet att förbättra verksamheten. Inga frågor är för små. Vi vill att samarbetet med föräldrarna ska fungera så bra som möjligt och alltid för barnens bästa.

 Så här gör vi:

  • Vi noterar och arkiverar föräldrars synpunkter, klagomål och åtgärder på en särskild blankett.
  • Dokumentet med föräldrars synpunkter och klagomål tar vi upp vid varje personalmöte för diskussion, åtgärder och uppföljning.
  • Vi meddelar föräldrar om åtgärderna.
  • Förskolechefen gör periodvis en sammanställning av föräldrarnas synpunkter och klagomål samt åtgärder och presenterar till huvudmannen/styrelsen.
  • Sammanställningen arkiveras på förskolan.

Så här gör du när du vill framföra dina synpunkter och klagomål:

  1. Först talar du med personalen på ditt barns avdelning
  2. Om du inte är nöjd med svaret eller åtgärder, vänder du dig till förskolechefen
  3. Om du fortfarande inte är nöjd med åtgärderna, så vänder du dig till huvudmannen, dvs styrelsen för ANFS

 

Telefonlista till avdelningar: se informationstavla på din avdelning.

Förskolechef: Zaineb Alkadhi
Tel: 070 763 35 04
Mail adress till huvudmannen
styrelse för ANFS:  info@anfs.se

Alla synpunkter är viktiga för oss.

Kunskap, kreativitet

skapande, framgång

Alla Nationers Fria Skola

Vårholmsbackarna 100, 127 44Skärholmen
Tlfn: 08-464 93 85   |   Fax: 08-464 93 84   |   info@anfs.se

 

Förskola Humlan

Vårholmsbackarna 100, 127 44 Skärholmen
Tlfn: 08-464 93 87, 08-7403560   |   info@anfs.se

Alla Nationers Fria skola