Anfs

Intagning till förskolan

Ansökan och köregler. 

Regler för intagning och plats i förskolan Humlan styrs av regler för Stockholms stad, reviderade 2019-01-28. Förskolan är ansluten till stadens gemensamma köhantering.

 

Rätt till plats

Förskola erbjuds barn från ett års ålder vars föräldrar förvärvsarbetar, studerar, är föräldralediga enligt föräldraledighetslagen för vård av annat barn, är arbetslösa och aktivt söker arbete, eller till följd av barnets eget behov eller på grund av familjens situation i övrigt. Läs mer om rätt till plats på www.stockholm.se

 

Ansökan och besked om plats

Ansökan om plats görs via stadens e-tjänst (Min Barnomsorg). Vid behov kan ansökan även göras via en särskild blankett som skickas via post till stadens Kontakt Center.Ansök med BANK-ID: www.stockholm.se/minbarnomsorg

Plats erbjuds via e-tjänsten (Min Barnomsorg). Besked ges också via e-post och sms. (…) Besked om huruvida erbjuden plats accepteras eller inte ska lämnas inom fem dagar. Läs mer om ansökning, besked och platsgaranti på www.stockholm.se

Saknar du BANK-ID? Vänd dig till Medborgarkontoret i din stadsdel och be att ditt barn registreras i kö till förskolan. Skriv ditt förstahandsval till förskolan: Alla Nationers Fria Skolan / Förskolan Humlan, Vårholmsbackarna 100, Skärholmen.

När du får platseringserbjudande från Medborgarkontoret måste du tacka JA (eller NEJ) inom fem dagar för att inte missa platsen.

 

Regler för fördelning av platser

  1. Barn i behov av stöd för sin utveckling i form av förskola
  2. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på förskolan
  3. Barn med längst kötid. Om flera barn har samma kötid går äldre barn före yngre.
  4. Närhetsprincip. 

 

Inskolning

När förskolebarn börjar på förskola ska föräldrar/vårdnadshavarna medverka under förskolans rutiner för inskolning. Även efter längre uppehåll i vistelsen bör inskolning ske.

Kunskap, kreativitet

skapande, framgång

Alla Nationers Fria Skola

Vårholmsbackarna 100, 127 44Skärholmen
Tlfn: 08-464 93 85   |   Fax: 08-464 93 84   |   info@anfs.se

 

Förskola Humlan

Vårholmsbackarna 100, 127 44 Skärholmen
Tlfn: 08-464 93 87, 08-7403560   |   info@anfs.se

Alla Nationers Fria skola