Anfs

Synpunkt eller klagomål

Enligt skollagen 4 kap. 8§ skall huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Vi ser klagomål som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet.

Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med ditt barns utbildning, framför det i första hand till ditt barns pedagoger på förskolan/skolan/fritids.Om ni inte lyckas lösa problemet och ditt missnöje kvarstår vänd dig  till förskolechef/biträdande rektor så att verksamheten själv får möjlighet att agera. 

Vid klagomål eller andra synpunkter hör av er till biträdande rektor: 

pauliina.salomaa@anfs.se

Klagomålen/synpunkterna behandlas sedan på ledningsnivå/lärarnivå, beroende på ärende. Om du inte är nöjd med svaret kontakta oss genom att fylla i blanketten.

Ladda ner blanketten

  

Kunskap, kreativitet

skapande, framgång

Alla Nationers Fria Skola

Vårbergsvägen 63, 127 43 Skärholmen
Tlfn: 08-464 93 85   |   Fax: 08-464 93 84   |   info@anfs.se

 

Förskola Happy Moon & Pionen

Vårbergsvägen 63 , 127 43 Skärholmen
Tlfn: 08-464 93 87, 08-7403560   |   info@anfs.se

Alla Nationers Fria skola