Anfs

Lokaler

Lokaler
ANFS ligger i Vårberg nära tunnelbanestationen. Vi har den klassiska skolbyggnadens alla fördelar med stora, ändamålsenliga klassrum. Vi har fina salar för musik, hemkunskap, slöjd, bild, idrott samt labbsalar för NO.

Datorer
Vår datasal är lättillgänglig och vi har alltid bemanning av kunnig personal.

Elever, lärare och vårdnadshavare kommunicerar genom det webbaserade verktyget Schoolsoft där närvaro, planering och resultat går att följa.

Halalmat
Matsalen är ljus och nyrenoverad. Vi har vår egen kock på skolan som bjuder på hemlagad halalmat, vegetarisk mat eller annan specialkost vid behov. Vår omsorg om maten skapar trygghet för elever och föräldrar.

Rastverksamhet
Skolgården är stor med alla möjligheter till utelek under ordnade former. Mitt på skolgården ligger skolans populära konstgräsplan för fotboll och basket. Vi har även parklek i närheten, Vårbergs IP och grönområden på gångavstånd.  För simning används närbelägna simhallar.

I anslutning till fritids finns stora lokaler för rastverksamhet för äldre elever samt en cafeteria.

Kunskap, kreativitet

skapande, framgång

Alla Nationers Fria Skola

Vårholmsbackarna 100, 127 44Skärholmen
Tlfn: 08-464 93 85   |   Fax: 08-464 93 84   |   info@anfs.se

 

Förskola Humlan

Vårholmsbackarna 100, 127 44 Skärholmen
Tlfn: 08-464 93 87, 08-7403560   |   info@anfs.se

Alla Nationers Fria skola