Anfs

Lokaler

Lokaler
ANFS ligger i Vårberg nära tunnelbanestationen. Vi har den klassiska skolbyggnadens alla fördelar med stora, ändamålsenliga klassrum. Vi har fina salar för musik, hemkunskap, slöjd, bild, idrott samt labbsalar för NO.

Rastverksamhet
Skolgården är stor med alla möjligheter till utelek under ordnade former. Mitt på skolgården ligger skolans populära konstgräsplan för fotboll och basket. Vi har även parklek i närheten, Vårbergs IP och grönområden på gångavstånd.  För simning används närbelägna simhallar.

I anslutning till fritids finns stora lokaler för rastverksamhet för äldre elever samt en cafeteria.

Kunskap, kreativitet

skapande, framgång

Alla Nationers Fria Skola

Vårbergsvägen 63, 127 43 Skärholmen
Tlfn: 08-464 93 85   |   Fax: 08-464 93 84   |   info@anfs.se

 

Förskola Happy Moon & Pionen

Vårbergsvägen 63 , 127 43 Skärholmen
Tlfn: 08-464 93 87, 08-7403560   |   info@anfs.se

Alla Nationers Fria skola