Anfs

Våra styrdokument och prioriterade målområden

 

 Våra styrdokument är Förskolans Läroplan Lpfö 98, reviderad 2016, Stockholms Stads förskoleplan, FN-barnkonventionen och förskolans egen Arbetsplan. Våra prioriterade målområden är:

 

Språk

Vi ser språket som en viktig nyckel till lärande och lägger därför stor vikt på vårt språkutvecklande arbete. Vi uppmuntrar barnen att använda det svenska språket i alla olika situationer som finns i vår verksamhet, alltifrån samlingar och aktivitetsgrupper till måltidssituationer och konlikthantering. Vi stöttar barnen där de befinner sig och använder oss mycket av bilder då visualisering ofta gör det lättare att förstå talspråk. Många av barnen har ett annat modersmål än svenska och vi erbjuder i den mån det är möjligt vissa aktiviteter på barnens modersmål. Vi är även flitiga på att låna böcker från biblioteket på barnens olika modersmål.

 

Värdegrund

Vårt värdegrundsarbete löper som en röd tråd genom hela verksamheten. Vi uppmuntrar barnen att dela med sig, vänta på sin tur, hjälpa varandra, trösta om någon är ledsen och att lösa konflikter med ord. Vi använder oss även av böcker, värdegrundskort och dramatiseringar i detta arbete.

 

Verksamhetsplan

Här kan du ladda ner och läsa vår verksamhetsplan

Ladda ner Förskolan Humlan-Verksahetsplan

 

Kunskap, kreativitet

skapande, framgång

Alla Nationers Fria Skola

Vårholmsbackarna 100, 127 44Skärholmen
Tlfn: 08-464 93 85   |   Fax: 08-464 93 84   |   info@anfs.se

 

Förskola Humlan

Vårholmsbackarna 100, 127 44 Skärholmen
Tlfn: 08-464 93 87, 08-7403560   |   info@anfs.se

Alla Nationers Fria skola