Anfs

Om skolan

Allla Nationers Fria Skola är en mångkulturell skola med elever och lärare från olika kulturer. Skolan har ca 120 elever och ca 30 anställda, vilket gör att skolans atmosfär känns familjär och där eleverna känner igen varandra och sina lärare.
Skolan ligger i Vårbersvägen 63, 127 43 utanför Stockholm, nära Vårbergs tunnelbanestation och det finns bra bussförbindelser.   
Skolan erbjuder även skolskjuts, undervisningsgrupperna på skolan är små vilket gör att samarbetet mellan lärare och elever gynnas. På vissa lektioner har vi två pedagoger för att kunna hjälpa eleven framåt i sin kunskapsutveckling.

Kunskap, kreativitet

skapande, framgång

Alla Nationers Fria Skola

Vårbergsvägen 63, 127 43 Skärholmen
Tlfn: 08-464 93 85   |   Fax: 08-464 93 84   |   info@anfs.se

 

Förskola Happy Moon & Pionen

Vårbergsvägen 63 , 127 43 Skärholmen
Tlfn: 08-464 93 87, 08-7403560   |   info@anfs.se

Alla Nationers Fria skola