Förskolan

Förskolan Happy Moon och Pionen är två nyöppnade förskolor i vårberg, vårbergsvägen 63b, 127 43 Skärholmen.

Kontakt:  Amanda Nordblad –   0762 38 50 73

Förskolan disponerar rymliga, fräscha och ljusa lokaler. Vi vill att den pedagogiska miljön ska stimulera barns självständighet och inflytande i alla situationer på förskolan. Vi har nära till parker och naturområden. Barnen får dagligen tillagad varm måltid, fräsch sallad och frukt. Som måltidsdryck erbjuds mjölk och vatten. Vi tillgodoser önskemål såsom vegetariskt eller halalkost.

Öppethållande följer Stockholm stads riktlinjer för ramtider, det vill säga 06.30-18.30, vid vårdnadshavarnas behov. Vi stänger fyra dagar om året för konferenser och planeringsdagar. Under planeringsdagarna och sommaruppehåll erbjuds jourhavande förskola. Vi erbjuder bussar som hämtar/lämnar barn.

Glada och meningsfulla dagar
Förskolan Happy Moon och Pionen präglas av en atmosfär fylld av värme, glädje och engagemang. Vi lägger stor vikt vid att ge våra barn och föräldrar ett bra bemötande. Alla är viktiga och förtjänar att få respekt för sina åsikter. Vår strävan är att skapa glädje och meningsfullhet för varje barn på förskolorna. Det gör vi genom att vara goda förebilder och närvarande pedagoger. Vi följer barnens intressen och tror på barnens förmåga att själva söka sin kunskap med en inspirerande miljö och engagerade pedagoger som stöd. Med rätt uppmuntran kan barnets intresse ”smitta av sig” på andra barn och vuxna. Detta intresse kan sedan mynna ut i att en hel avdelning fördjupar sig kring ett temaarbete under ett läsår. Exempel på teman kan vara vatten, rymden och skogen. Det ska vara roligt att lära! Vi använder tydliggörande pedagogik med hjälp av bildstöd och TAKK, genom tydliggörande pedagogik skapas en trygghet och meningsfullhet för barnen.

Nära kontakt med hemmet

Föräldrarna är vår mest betydelsefulla samarbetspartner. Det är viktigt att vi lär känna varandra och att vi har en bra daglig kommunikation om hur det går för deras barn på förskolan. En god relation är bra för barnets utveckling och länkar ihop förskolans värld med hemmet. Våra föräldrar ska ha en god inblick i vad som händer och känna sig delaktiga i verksamheten här på Happy Moon och Pionen. Förskolan ligger nära naturområden med två stora lekparker alldeles invid förskolebyggnaden. Vi har tre åldersindelade barngrupper på Happy Moon – Stjärnan 1-2,5 år, Månen 2,5-5 år och Solen 2,5-5 år. På Pionen har vi två åldersindelade grupper – Gul 1-3 år och Röd 3-5 år.

Aktiviteter 

På Happy Moon och Pionen strävar vi efter att ha en utomhusaktivitet om dagen. Vi vistas mycket ute i närområdet bland våra skogar, vatten och lekparker. Vi delar in barnen i mindre grupper vilket gynnar både trivsel och lärande.  Respekt för allt levande och vår närmiljö är viktigt för oss.

Pedagogerna på Happy Moon och Pionen har ett medforskande arbetssätt. Vi undersöker och upptäcker tillsammans. Det vi inte vet tar vi reda på . Ofta leder barnens upptäckarlusta till ett helt projekt som kan sträcka sig under en hel termin.

På Happy Moon och Pionen erbjuder vi en inomhus miljö som inspirerar barnen till utveckling och lärande, miljön utvecklas och anpassas i takt med barnens behov och intressen, det är viktigt för oss att barnen har stort inflytande i miljöns utformning och verksamhetens upplägg.

Stadsdelen erbjuder ett rikt kulturutbud som vi ofta tar del av. Vi på Happy Moon och Pionen besöker gärna biblioteket – både för att låna böcker, titta på teater och delta i work-shops.

På Happy Moon och Pionen skapar vi både med olika material och redskap. Vi tar gärna in materiel från naturen och använder under våra skapandeaktiviteter.

Besöksadress:

Vårbergsvägen 63

127 43 Skärholmen

Kontaktuppgifter:

Pionen@anfs.se

Avdelning Röd: 073-744 34 27

Avdelning  Gul: 076-284 55 93

Happymoon@anfs.se

Avdelning  Månen: 070-782 68 50